Tillbaka Stadgar/Årsmöten  Styrelse  Värdlista  Om SeniorNet  Aktiviteter  Att bli medlem Kursdagar  Tidigare program  

SeniorNet i Södertälje

Till Dig som värnar om seniorer!
Läs vår informationsskrift.

Södertälje SeniorNet är en helt ideell förening som grundades 1999 och bedriver sin verksamhet på Lunaträffen i Södertälje. Föreningen har ca 240 medlemmar. Vår vision är att ge så många som möjligt av Södertäljes äldregeneration möjlighet att hänga med i det allt mer digitaliserade samhället.

Vår datalokal på Lunaträffen är nu inte tillgängling då den måste mögelsaneras.  

Vi har vår datalokal i Lunaträffen Gästgivaregatan 5. Datalokalen är utrustad med moderna datorer och har plats c:a 15 personer. Lokalen är även utrustad med modern AV-teknik för en effektiv kursverksamhet. Här genomförs en verksamhet som bygger på ideella insatser och som kräver mycket resurser i både tid och pengar.

Verksamheten

I vår lokal har vi "Öppet Hus" tisdagar - fredagar kl. 10.00 - 13.00  och vi ger alla äldre möjlighet att komma till vår lokal och träffa våra duktiga handledare och få sina dataproblem avhjälpta – utan kostnad. Vi bedriver kurser för våra medlemmar enligt särskilt programutbud vår- och höstterminen. Dessutom har vi omfattande föreläsningsverksamhet med varierat innehåll.

SeniorNet Sweden är en riksorganisation som förmedlar kunskap och underlättar seniorers möte med informationstekniken. Därför medverkar föreningen till att ordna mötesplatser, både i form av lokala träffpunkter och genom särskilda svenska seniorsidor på internet. SeniorNet Sweden har denna hemsidesadress www.seniornet.se.

Vi söker personer med kunskap och intresse för att ideellt arbeta med dessa uppgifter.
Vi har bankgiro 445-7677 för dig som önskar stödja vår verksamhet.

 Eller skicka mail: seniornet.sodertalje@outlook.com

Det finns företag som visat god vilja att stödja vår verksamhet.
Kjell & Company, ger medlemmar i SeniorNet Södertälje 5 % i rabatt på inköp från butiken mot uppvisat medlemskort.  www.kjell.com

Även Din dator stöder oss med 20 % rabatt på supporttjänster.  www.dindator.se