Tillbaka Stadgar/Årsmöten  Styrelse  Värdlista  Om SeniorNet  Aktiviteter  Att bli medlem Kursdagar  Tidigare program  

Sidan ändrad: 2019-05-25

Stadgar enligt beslut på årsmötet 2017 och 2018  Klicka här  


Årsmötet 2019

   
Kent visade bildspel under rubriken "Vad vet du om din hemstad Södertälje"

 

Övriga bilder från årsmötesdeltagare 2019


 


Stig Holmberg inledde årsmötet och välkomnade medverkande och deltagare.
 Stig Holmberg, Mötesordförande Kent Forsberg och sekreterare Stig Bengtsson
 
 
   Gunvi Appeby, valberedningens representant.

  

   Årsmötesprotokoll mm. tillgängligt nedan.
 

Årsmöte 2019 hade vi den 21 mars.
i ABF:s lokaler.
Protokoll och bilagor kan du läsa som pdf-fil, vilket kräver att du har programmet Acrobat Reader i din dator. 

Om du saknar detta kan du ladda hem det gratis. Klicka här.

Protokoll: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Verksamhetsberättelse: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Resultatsredovisning: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 201
8

Revisionsberättelse: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Verksamhetsplan: 2012, 2013, 2014, 2015. 2016, 2017, 2018, 2019