SeniorNet Österlen är en ideell dataklubb ansluten till riksföreningen SeniorNet Sweden, som idag har drygt 9  000 medlemmar fördelade på c:a 46 klubbar på olika orter i Sverige.

Klubbens syfte är att seniorer (55+) tillsammans med andra datorintresserade, till en ringa kostnad, kan stimulera varandra och under lättsamma former utveckla sina färdigheter i datorhantering. Sociala kontakter får man som bonus.

Medlemsavgiften är 250 kr per år. Av dessa medel återgår 150 kr till klubben. Klubben bedriver studiecirklar i grundläggande datakunskap. Medlemsavgiften administreras av SeniorNet Sweden som skickar ut välkomst-/förnyelsebrev med avi.

 

För närmare kontakt ring 08 658 1460 kansli@seniornet.se


                                                               

Seniornet Österlen

free hit counters
free hit counters

Äppeltavlan  2017 i Kivik av Emma Karp Lundström