Till nästa bild Till föregående bild Index SeniorNet Kungsholmen

Skriva brev


Först ett knep: Brevfönstret innehåller flera fält som man ska skriva i. Det snabbaste sättet att gå från ett fält till nästa är att trycka på Tab-tangenten. Det är tangenten till vänster om Q. Den brukar vara markerad med två pilar som pekar åt motsatta håll. Försök inte använda Enter-tangenten för gå till nästa fält. (Alternativet är att klicka med musen i nästa fält.) Vill du backa tillbaka så håll ned skifttangenten när du trycker på Tab.

Du måste också skriva något i fältet för ämne. Det kan kännas ovant om man skriver ett privatbrev. Men det fyller en funktion. Har man många brev liggande i sina korgar är ämnesfältet en bra hjälp att hitta det brev man söker eller det man först vill titta på.

Själva brevtexten skriver man i det stora fältet nedtill i brevfönstret. Samma regler gäller som vid all ordbehandling på dator. Datorn sköter t.ex. radbrytningen själv. Enter-tangenten används för att starta ett nytt stycke.

Ovanför textfältet finns en rad formateringsverktyg som liknar dem i ordbehandlingsprogrammet Word:

Outlook Express tillåter dig numera att använda olika teckensnitt och variera storlek och färg på bokstäverna. Det kan dock vara bortkastad möda att använda dessa finesser. De visas bara hos mottagaren om även han har ett modernt e-postprogram. (Syns inte formateringsverktygen i din Outlook Express så måste du kolla anvisningarna i avsnittet Inställningar.)

Övning: Om du lämnade brevfönstret öppet i förra övningen har du en knapp för det i aktivitetsfältet. Använd den för att växla över till brevfönstret. E-postadressen du skrev ska stå kvar. Fortsätt och skriv ett ämne och lite brevtext. Använd Tab-tangenten för att gå mellan fälten. Lek med formateringsverktygen. Växla sedan tillbaka hit.