Bränna CD 

 


1.    Kopiera datafiler från hårddisk till CD med programmet Nero
Texten nedan kan vara felaktig i vissa detaljer.

På motsvarande sätt kan du hämta filer från en CD som du först sätter i spelaren och sedan byter ut mot en tom CD-R-skiva när programmet så begär.

Ska du kopiera en hel CD är Wizard tämligen självförklarande. Du behöver inte ens ställa in Data eller Musik.

Obs att du däremot vid kompilering av ny CD måste välja om det ska vara Musik eller Data.


2.  Fortsätta bränna på samma CD  senare


Ett alternativ i XP är att dra filer från hårddisken till den enhet som är brännaren (ofta D) Då läggs dessa i kö för att brännas över till CD. Hur man sen gör framgår av manualen.