Välkommen till


Sundsvallsseniorernas egen plats på nätet


Vi är en av c:a 50 ideella dataklubbar anslutna till riksföreningen
SeniorNet Sweden. Klubbarna finns på olika orter i Sverige.

Medlemsavgiften är 250 kr per år. Av dessa medel återgår 100 kr till
den lokala klubben som bedriver studiecirklar i grundläggande data-
kunskap.

Medlemsavgiften administreras av SeniorNet Sweden som
skickar ut medlemsbrev, avier samt producerar kursmaterial m.m..

För direktkontakt ring 08 658 14 60 eller e-posta
kansli@seniornet.se

Mer finns på SeniorNet Swedens hemsida
www.seniornet.se