Återställ datorn till tidigare läge
 

Om du till exempel installerar ett nytt program och får problem med din dator i samband med detta, kan du återställa datorn till hur den var innan installationen. Detta kan göras med hjälp av funktionen Systemåterställning i Windows XP.
Vad innebär funktionen systemåterställning?
Funktionen Systemåterställning övervakar förändringar i datorn och skapar med jämna mellanrum så kallade återställningspunkter, som innebär en viss angiven tidpunkt till vilken du kan återställa din dator. Du kan även skapa och namnge dina egna återställningspunkter, vilket du bör göra innan du gör några stora förändringar, till exempel när du installerar ett nytt program.
Hur återställer jag datorn till en tidigare tidpunkt?
Först måste du kontrollera att funktionen Systemåterställning är aktiverad. Gör så här:
1.Gå in på Startmenyn.
2.Högerklicka på Den här datorn.
3.Välj Egenskaper.
4.Klicka på fliken Systemåterställning.
5.Kontrollera att kryssrutan Inaktivera systemåterställning på alla enheter inte är markerad.
Så här gör du för att återställa din dator till en tidigare tidpunkt:
1.Gå in på Startmenyn igen.
2.Välj Hjälp och support.
3.Klicka på Använd systemåterställning för att ångra ändringar som gjorts på datorn.
4..Klicka på Återställ datorn till en tidigare tidpunkt.
5.Klicka på Nästa.
6.Välj något av de datum som visas med fet stil i kalendern. Observera att du endast kan välja en återställningspunkt som skapats efter det att 7.funktionen Systemåterställning blivit aktiverad.
8.Klicka på Nästa.
9.Klicka på en återställningspunkt i listan och klicka på Nästa igen.
10.Följ sedan vidare instruktioner för att återställa din dator.
Hur skapar jag en återställningspunkt?
Så här skapar du en återställningspunkt:
1.Gå in på Startmenyn.
2.Välj Alla program.
3.Välj Tillbehör.
4.Välj Systemverktyg.
5.Klicka på Systemåterställning.
6.Klicka på Skapa en återställningspunkt.
7.Klicka på Nästa.
8.Ge återställningspunkten ett valfritt namn.
9.Klicka på Skapa.
10.Klicka på Stäng.... funktionen Systemåterställning inte ändrar eller tar bort ditt senaste arbete, som till exempel sparade dokument, e-post eller Internet-favoriter.